facebook tracking
Stretch verksamhetsområden i Sverige

Stretch Procurement

Connect
Stretch hjälper våra kunder att bygga inköpsförmågor!

Många organisationer mäter inköpsfunktionens framgång baserad på rena besparingar. Ofta sker det med liten eller ingen insikt i huruvida besparingarna verkligen adderade något värde

Vi vill att inköp ska fokusera på affärsvärde och vi tror att inköp kan göra stor skillnad. Ett värdeorienterat inköp leder till en förbättrad kundupplevelse. Ett värdeorienterat inköp fokuserar även på hållbarhet. Vägen till affärsvärde går via ett skifte i fokus från besparingar till relationer. 

Vad kan vi dra för nytta av våra leverantörers kompetens och förmåga? Vilka ska vi jobba med för att utveckla vår produkt? Det är exempel på frågor som ställer större krav på information och en modern digital plattform. Därför är det ofta en av komponenterna i våra förändringsprojekt.

På Stretch erbjuder vi strategisk rådgivning, transformationsprogram samt genomförandetjänser inom följande områden:

  • Category Management / Kategorihantering

  • Sourcing / Upphandling

  • Contract Management / Avtalshantering

  • Procure to Order /Avrop

  • Pay and Financials /Fakturahantering

  • Spend Management /Spendanalys

  • Supplier Management /Leverantörshantering

  • Risk Management /Riskhantering

  • Sustainabilty and CSR /Hållbarhet och CSR

Vi nöjer oss inte bara med att identifiera våra kunders potential. Vi hjälper dem att verkligen realisera värdet.

Nyfiken på att bli en del av vårt Procurement team? Hör av er!

 

Team Stretch Procurement

The Stretch Way

Stretch är det lokala konsultbolaget som erbjuder ”den stora, lilla konsulten.” Personlighet och närhet från ett litet bolag kombinerat med styrkan och bredden från en stor organisation – det är Stretch! 

Vi är vad våra grymma medarbetare levererar. Tillsammans skapar och utvecklar vi Stretch till det fantastiska bolag vi är!

Jobbar du redan på Stretch ?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@stretch.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor